Mesto Sabinov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Kravitz Zuzana, Mukačevská 3, 080 01 Prešov, Hricko Vojtech, Tarasa Ševčenka, 080 01 Prešov.

23.05.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)