Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Ing. Peter Kováč naposledy sídlo/pobyt: Karpatská 6592/1, 080 01 Prešov.

23.05.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)