Rozhodnutie o predÍžení platnosti územného rozhodnutia o umiestnení líniovej inžinierskej stavby: "Prioritné preventívne protipovodňové opatrenia v SR Podprojekt 3 Prešov - Aktivita 1".

23.05.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)