Okresný súd v Prešove - Oznámenie o termíne verejného zasadnutia: dňa 31. mája 2019 o 8.30 hod.

Oznámenie o termíne verejného zasadnutia

24.05.2019 / Oznámenia samosprávy

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                z,, flí LJ'1 
Vyvesené dňa _________ _ 
Zvesené dňli ----------
Okresný súd v Prešove 
sp. zn. l T/49/2011 
Oznámenie o termíne verejného zasadnutia 
V zmysle § 361 ods. 2 Trestného poriadku súd týmto o zn am u j e, že v trestnej 
veci 
proti: 
Dávid BIŠČÁK, nar. 29.11.1987, bytom Podhorany č. 174, okr. Prešov, t.č. na 
neznámom mieste 
pre prečin: ohrozenia pod vplyvom návykovej látky podľa § 289 ods. l písm. b) Trestného 
zákona 
podľa §: 172 ods. l Trestného zákona a iné 
bude verejné zasadnutie 
dňa 31. mája 2019 o 8.30 hod. 
216/1. posch 
na podpísanom súde v miestnosti 
č. dverí .............. .. 
V Prešove dňa 20. mája 2020 
JUDr. Marián Vorobel 
predseda senátu 
Za správnosť vyhotovenia: 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)