Oznámenie o začatí stavebného konania pre stavbu: Obnova bytového domu Švábska Prešov.

29.05.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)