Oznámenie vydania stavebného povolenia na líniovú inžinierskú stavbu: Prešov - Solivar - Gápl'ová ulica - úprava TS, VN a NN siete.

29.05.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)