Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2019 o poskytovaní jednorazovej dávky sociálnej pomoci občanom mesta Prešov.

30.05.2019 / VZN mesta Prešov

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)