Návrh Plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Prešov na 2. polrok 2019.

Návrh Plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Prešov

31.05.2019 / Oznámenia samosprávy

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB MessengerDarujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)