Oznámenie o vydaní územného rozhodnutia na líniovú inžinierskú stavbu: "Prešov Solivar-IBY na Brehu".

04.06.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)