Oznámenie o dobrovoľnej dražbe: Notársky úrad JUDr. Ján Marušin, Slovenská 69, 080 01 Prešov. Dátum konania dražby 09.07.2019. Čas konania dražby 10,30 hodine.

06.06.2019 / Dražby

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)