Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu na ulici K Starej tehelni, na ul. Sabinovskej - ul. Majakovského, na ulici Antona Prídavka, na ul. Arm. gen. Svobodu k 11.06.2019.

Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu

11.06.2019 / Oznámenia samosprávy

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                
Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného 
bytu na ulici K Starej tehelni k 11.06.2019 
Poradové
Eviden
č
néčísloIzbovitosť
číslo
12 3 
1. 121819/9790/2018 / 2. 101019/6514/2018 /3. 121319/9766/2018 /4. 1170/859/2018 / 5. 
17288/3532/2016 /
6. 154504/1023/2018 / 7. 154933/11079/2018 / 8. 155047/5038/2018 / 9. 155738/12639/2017 // 10. 157209/9799/2018 / 11. 162071/11531/2018 / 12. 175143/1538/2018 / 13. 180776/2952/2018 / 14. 4994/1301/2019 / 15. 5830/344/2019 / 
16. 6783/1764/2019 /


Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného 
bytu na ul. Sabinovskej - ul. Majakovského k 
11.06.2019 
Poradové
EvidenčnéčísloIzbovitosť
číslo
12 3
1. 
155683/15004/2018 /2. 159986/2571/2016 / 3. 160424/6030/2017 /4. 162948/10062/2017 / //
5. 172119/14316/2018 / / 6. 8017/2029/2019 // / 7. 23821/7013/2018 / 8. 26299/7084/2018 / 
9. 97191/5757/2019 /10. 106844/5964/2019 / / 11. 113492/7860/2019 / 12. 118485/2766/2019 /


Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného 
bytu na ulici Antona Prídavka k 11.06.2019 
Po
r
adovéEvidenčnéčísloIzbovitosť
číslo
1 2 3 
1
. 
106273/6836/2019 / 2. 106844/5964/2019 / / 3. 108864/7246/2019 // 4. 110166/7417/2019 / / 
5. 110968/7461/2019 /
6. 
111356/7250/2019 / / 
7. 23821/7013/2018 / 8. 112978/7736/2019 / 
9
. 113492/7860/2019 / 10. 114066/6781/2019 / 
11
. 
115804/6880/2019 / / 
12
. 116689/7868/2019 /
13
. 
118131/8229/2019 / / 14. 
118485/2766/2019 / 
15
. 
118538/8452/2019 / 
16. 
118539/8424/2019 / 17. 119491/8639/2019 / 
18. 120093/8674/2019 /


Poradovník žiadatel'ov o pridelenie 
nájomného bytu na ul. Arm. gen. 
Svobodu k 11.06.2019 
Poradové
EvidenčnéčísloIzbovitosť
číslo
1
1
. 149448/14315/2018 /2. 128878/15495/2017 / 3. 140386/12483/2018 / 4. 
2496/1064/2018 /
5. 113819/12643/2017 /
6
. 154553/13594/2018 / 
7
. 174646/16682/2018 / 
8
. 
176827/15898/2018 / 
9
. 
179411/15023/2013 / 10. 7968/2022/2019 /11. 23168/4468/2019 / 12. 98702/6254/2019 / 13. 106002/6825/2019 / 

    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)