Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje a doručuje účastníkom konania oznámenie o začatí územného konania pre zvlášť rozsiahlu stavbu,´súčasťou ktorej sú aj líniovej inžinierskej stavby "EPERIA Prešov, II. etapa, ul. Armadného generála Ludvíka Svobodu".

11.06.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)