Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

Vyhláška Okresného súdu Prešov v právnej veci prejednania dedičstva po poručitel'ke: Helena MAŤAŠOVÁ, rod. Štinčiková.

12.06.2019 / Oznámenia samosprávy

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)