Upovedomenie o začatí konania: Zníženie energetickej náročnosti Študentského domova na Ul.17.novembra 11, Prešov.

Upovedomenie o začatí konania

12.06.2019 / Oznámenia Okresného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB MessengerDarujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)