Upovedomenie o začatí konania: Zníženie energetickej náročnosti Študentského domova na Ul.17.novembra 11, Prešov.

12.06.2019 / Oznámenia Okresného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)