Oznámenie o vydaní územného rozhodnutia: na líniovú inžinierskú stavbu: "FTTH_PO_IBV_Záhradné sady I".

14.06.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)