Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu na ulici K Starej tehelni, na ul. Sabinovskej - ul. Majakovského, na ulici Antona Prídavka, na ul. Arm. gen. Svobodu k 18.06.2019.

Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu

18.06.2019 / Oznámenia samosprávy

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                
Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného 
bytu na ulici K Starej tehelni k 18.06.2019 
PoradovéEvidenčnéčísloIzbovitosť
číslo
1
2 3 
l
. 121819/9790/2018 / 2. 101019/6514/2018 / 3. 121319/9766/2018 / 
4. 1170/859/2018 /5. 17288/3532/2016 /
6. 154504/1023/2018 / 7. 154933/11079/2018 / 
8
. 
155047/5038/2018 /
9
. 
155738/12639/2017 / / 
10
. 157209/9799/2018 / 1l. 162071/11531/2018 /
12
. 175143/1538/2018 / 
13. 180776/2952/2018 / 
14. 
4994/1301/2019 / 
15
. 5830/344/2019 / 
16
. 
6783/1764/2019 / 
17
. 
119060/9125/2019 /


Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného 
bytu na ul. Sabinovskej - ul. Majakovského k 
18.06.2019 
Poradové
EvidenčnéčísloIzbovitosť
číslo
12 3 
l
. 159986/2571/2016 / 2. 160424/6030/2017 / 
3
. 
162948/10062/2017 / / / 4. 172119/14316/2018 / / 5. 8017/2029/2019 // / 6. 
23821/7013/2018 / 
7. 26299/7084/2018 / 8. 97191/5757/2019 / 
9
. 113492/7860/2019 / 10. 118485/2766/2019 / 


Poradovník žiadatel'ovo pridelenie nájomného 
bytu na ulici Antona Prídavka k 18.06.2019 
Poradové
EvidenčnéčísloIzbovitosť
číslo
1
2 3 
l. 23821/7013/2018 / 2. 112978/7736/2019 /
3. 113492/7860/2019 / 4. 114066/6781/2019 / 5. 115804/6880/2019 / / 6. 116689/7868/2019 /7. 
118131/8229
/
2019 / / 
8. 
118485/2766/2019 / 9. 118538/8452/2019 / 10. 
118539/8424/2019 /
1l
. 
119491/8639/2019 / 12. 120093/8674/2019 / 


Poradovník žiadatel'ov o pridelenie 
nájomného bytu na ul. Arm. gen. 
Svobodu k 18.06.2019 
Poradové
E
v
idenčnéčísloIzbovitosť
číslo
1
I. 149448/14315/2018 /2. 128878/15495/2017 /
3. 140386/12483/2018 /4. 
2496/1064/2018 /5. 113819/12643/2017 / 6. 154553/13594/2018 / 7. 
174646/16682
/
2018 / 8. 
176827/15898/2018 / 9. 
179411/15023/2013 / 10. 7968/2022/2019 / lI. 
23168/4468/2019 / 12. 
98702/62
5
4/2019 / 

    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)