Oznámenie o začatí územného konania na inžinierskú líniovú stavbu: "INS _ FTTH_ PO_ PO_ MASA_ OO_ Šalgovík _nova IBV".

19.06.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)