Oznámenie o začatí stavebného konania pre stavbu: "Obnova bytového domu Bajkalská 17, 19 Prešov".

20.06.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)