Oznámenie o začatí územného konania pre líniovú inžiniersku stavbu "Rozvoj účinného systému CK-Jazdecká napojením plynových kotolní K3, K4 a K-Bikoš, Prešov".

24.06.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)