Stavebné povolenie: "Centrum Svetielko na Ul. Mirka Nešpora v meste Prešov", ktorý pozostáva zo stavebných objektov: SO 06- Chodník a SO 07- Odstavné plochy s napojením na miestnu komunikáciu.

24.06.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)