Oznámenie o začatí stavebného konania: "IBV Král'ova Hora - za Židovským cintorínom, Prešov".

24.06.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)