Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Karol Holub, Tarasa Ševčenka 23, 080 01 Prešov.

24.06.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)