Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu na ulici K Starej tehelni, na ul. Sabinovskej- ul. Majakovského, na ulici Antona Prídavka, na ul. Arm. gen. Svobodu k 25.06.2019.

Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu

25.06.2019 / Oznámenia samosprávy

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného 
bytu na ulici K Starej tehelni k 25.06.2019 
Poradové Evidenčné číslo lzbovitose 

íslo 
l 2 3 
l. 1218191979012018 
l 
2. 1010191651412018 
l 
3. 1213191976612018 
l 
4. 1170185912018 
l 
s. 172881353212016 
l 
6. 1545041102312018 
l 
7. 15493311107912018 
l 
8. 1550471503812018 
l 
9. 15573811263912017 
l l 
10. 1572091979912018 
l 
11. 16207111153112018 
l 
12. 1751431153812018 
l 
13. 1807761295212018 
l 
14. 49941130112019 
l 
15. 5830134412019 
l 
16. 67831176412019 
l 
17. 1190601912512019 
l 
18. 1267461915812019 
l 
Vyvesené dila __ .;;;.2 .-5 _r.-·5_ .• L .... ľ;;...J __ _ 
Zvesené dňa---------
2 ~ ro. tn 
Vyvesené dfla ________ _ 
Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného
7
w.!sPnt> rlii~t -----
bytu na ul. Sabinovskej-ul. Majakovského k 
25.06.2019 
Poradové Evidenčné číslo lzbovitosť 
číslo 
l 2 3 
l. 1599861257112016 
l 
2. 1604241603012017 
l 
3. 16294811006212017 
l l l 
4. 17211911431612018 
l l 
5. 80171202912019 
l l l 
6. 238211701312018 
l 
7. 262991708412018 
l 
8. 971911575712019 
l 
9. 1134921786012019 
l 
10. 1184851276612019 
l 
ll. 1252151946612019 
l l 
12. 1263551962412019 
l 
Vyvesené dňa ________ _ 
Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomné~cr~en,; riH~------· 
bytu na ulici Antona Prídavka k 25.06.2019 
Poradové Evidenčné číslo lzbovitose 

íslo 
l 2 3 
l. 238211701312018 
l 
2. 1129781773612019 
l 
3. 1134921786012019 
l 
4. 1140661678112019 l 
5. 1158041688012019 
l l 
6. 1181311822912019 
l l 
7. 1184851276612019 
l 
8. 1185381845212019 
l 
9. 1194911863912019 
l 
10. 1200931867412019 
l 
ll. 1252151946612019 
l l 
12. 1263581967012019 
l l 
Poradovník žiadatel'ov o pridelenie 
nájomného bytu na ul. Arm. gen. 
Svobodu k 25.06.2019 
Poradové 
Evidenčné číslo lzbovitose 

íslo 
l 
1. 14944811431512018 
l 
2. 12887811549512017 
l 
3. 14038611248312018 
l 
4. 24961106412018 
l 
S. 11381911264312017 
l 
6. 15455311359412018 
l 
7. 17464611668212018 
l 
8. 17682711589812018 
l 
9. 17941111502312013 
l 
10. 79681202212019 
l 
ll. 231681446812019 
l 
12. 987021625412019 
l 
13. 1252151946612019 
l 
14. 1263551962412019 
l 
2 5 ro zn 
vyvesené dňa ________ _ 
?vesené dňa-------, 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)