Oznámenie o dražbe - miesto dražby: konferenčná miestnosť v suteréne hotela Bélier, Jarková č. 1, 080 01 Prešov, dátum dražby: 01.06.2018, čas otvorenia dražby: 10:00 hod.

02.05.2018 / Dražby

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)