Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 7/2019, ktorým sa obmedzuje umiestnenie herní na území mesta Prešov.

26.06.2019 / VZN mesta Prešov

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)