Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Adresát písomností: medias media s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Volgogradská 13, 080 01 Prešov.

26.06.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)