Rozhodnutie o umiestnení stavby: "IBV Ľubovec - Rozšírenie vodovodu a miestné komunikácie".

26.06.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)