Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov - ul. Fučíkova párne č.d. 16 až 34, č.d. 9, 11, 21, 23, nepárne č.d. 29 až47 v termíne 17. júl 2019 od 07:00 h do 16:30 h.

28.06.2019 / Distribúcia elektriny - prerušenie

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)