Oznámenie o začatí stavebného konania: "Rekonštrukcia plynovodov Prešov, Jánošíková".

01.07.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)