Oznámenie o začatí územného konania na inžiniersku líniovú stavbu: "PO SlD Šidlovec".

02.07.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)