Oznámenie o začatí územného konania na inžinierskú líniovú stavbu: "NN prípoj ka, nájomné byty Barmo, K amfiteátru".

03.07.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)