Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Adresát písomností: Štefan Novák, naposledy sídlo/pobyt: 080 01 Prešov.

04.07.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)