Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Adresát pisomnosti: Peter Duda, naposledy bytom 080 01 Prešov.

08.07.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)