Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu na ulici K Starej tehelni, na ul. Sabinovskej - ul. Majakovského, na ulici Antona Prídavka, na ul. Arm. gen. Svobodu k 09.07.2019.

Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu

09.07.2019 / Oznámenia samosprávy

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                
'~~ e .1 __ -=-:::.:......Io.__'~_
Poradovník žiadatel'ov O pridelenie nájomného 
bytu na ulici K Starej tehelni k 09.07.2019 7, ~. rjňa__-~
P
o
ra
dov
éEvidenčnéčísloIzbovitosť
číslo
12 3 
1
. 121819/9790/2018 / 
2
. 101019/6514/2018 / 
3
. 121319/9766/2018 / 
4
. 1170/859/2018 / 
5
. 17288/3532/2016 / 
6
. 154504/1023/2018 / 
7
. 154933/11079/2018 / 8. 
1
55047/5038/2018 / 
9
. 155738/12639/2017 / / 10. 
1
57209/9799/
2
01
8 / 
1
1
. 162071/11531/2018 / 
12
. 175143/1538/2018 / 
13
. 180776/2952/2018 / 14. 
4994/1301/2019 / 
15. 
5830/344/2019 / 16. 6783/1764/2019 /17. 
11
9060/9
1
25/2019 / 18. 126746/9158/2019 /


Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného 
bytu na ul. Sabinovskej - ul. Majakovského k 
09.0
7.
201
9 
Poradové
Ev
i
denčnéčísloIzbovitosť
číslo
12 3 
1
. 159986/2571/2016 /
2. 
160424/6030/2017 / 
3
. 
162948/10062/2017 / // 
4
. 172119/14316/2018 / / 
5
. 
8017/2029/2019 / //
6
. 26299/7084/2018 / 
7. 97191/5757/2019 / 
8. 125215/9466/2019 / /
9
. 126355/9624/2019 / 
10. 
127985/9895/2019 /
11. 
128071/9910/2019 /


Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného 
bytu na ulici Antona Prídavka k 09.07.2019 
Po
r
adovéEvidenčnéčísloIzbovitosť
č
í
slo
12 3
1. 
125215/9466/2019 / / 
2
. 
126358/9670/2019 / / 
3
. 
128071/9910/2019 /
4
. 
128437/9708/2019 /
5
. 
129030/7867/2019 /
6
. 129931/8457/2019 / / 


Poradovník žiadatel'ov o pridelenie 
nájomného bytu na ul. Arm. gen. 
Svobodu k 09.07.2019 
Poradové
EvidenčnéčísloIzbovitosť
číslo
1
1. 
149448/14315/2018 / 
2. 128878/15495/2017 / 
3. 
140386/12483/2018 / 
4. 
2496/1064/2018 / 
5
. 113819/12643/2017 / 
6
. 
154553/13594/2018 /
7. 
174646/16682/2018 / 
8. 
176827/15898/2018 / 
9
. 
179411/15023/2013 / 
10
. 7968/2022/2019 / 11. 
23168/4468/2019 / 
12. 
98702/625
4
/2019 / 13. 
125215/9466/2019 / 14. 
126355/9624/2019 /

    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)