Informácia o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín pre firmu Gaton centrum, s.r.o., Kúpeľná 14164/3, 080 01 Prešov.

10.07.2019 / Výrub drevín / krovia

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)