Oznámenie miesta uloženia písomnosti: adresát písomností: Robert Gierlasiňski, naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov.

10.07.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)