Informácia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín vo verejnej zeleni mesta Prešov, na pozemkoch vo vlastníctve mesta Prešov.Žiadateľ: SPRAVBYTKOMFORT a.s. v zastúpení ČEZ SERVIS s.r.o., Volgogradská 88, 08001 Prešov, IČO: 31706053.

10.07.2019 / Výrub drevín / krovia

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)