Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Adresát písomnosti: Ľubomír Bortňák naposledy bytom 08005 Prešov, Švábska 35.

11.07.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)