Informácia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín pre firmu ROKO, s.r.o., Strojnícka 2093/18, 080 06 Prešov. Žiadateľ: vlastník (správca) pozemku, parcely č. C-KN 12 v k. ú. Prešov, Hlavná 119 (Jarková ), 080 01 Prešov.

12.07.2019 / Výrub drevín / krovia

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)