Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu na ulici K Starej tehelni, na ul. Sabinovskej- ul. Majakovského, na ulici Antona Prídavka, na ul. Arm. gen. Svobodu k 09.07.2019.

Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu

16.07.2019 / Oznámenia samosprávy

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                1 6. 07. il l 
Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomnéňo:;~,.,i:u•Ja 
bytu na ulici K Starej tehelni k 16.07.2019:· -rtň 
Poradové Evidenčné číslo lzbovitosť 
číslo 
l 2 3 
l. 1218191979012018 
l 
2. 1010191651412018 
l 
3. 1213191976612018 
l 
4. 1170185912018 
l 
s. 172881353212016 
l 
6. 1545041102312018 
l 
7. 15493311107912018 
l 
8. 1550471503812018 
l 
9. 15573811263912017 
l l 
10. 1572091979912018 
l 
ll. 16207111153112018 
l 
12. 1751431153812018 
l 
13. 1807761295212018 
l 
14. 49941130112019 
l 
15. 5830134412019 
l 
16. 67831176412019 
l 
17. 1190601912512019 
l 
18. 1267461915812019 
l 
1 6 07 i J l 
l • . • 
V ve..;e·!e c:.a ______ _ 
Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomné o 
? ~~." ..... ,..,:; 
bytu na ul. Sabinovskej-ul. Majakovského" k · 
09.07.2019 
Poradové Evidenčné číslo lzbovitosť 
číslo 
l 2 3 
l. 1599861257112016 
l 
2. 1604241603012017 
l 
3. 16294811006212017 
l l l 
4. 80171202912019 
l l l 
s. 262991708412018 
l 
6. 971911575712019 
l 
7. 1252151946612019 
l l 
8. 1263551962412019 
l 
9. 1279851989512019 
l 
10. 1280711991012019 
l 
11. 13107811040412019 
l 
12. 1550471503812018 
l 
13. 13231711058312019 
l 
14. 13256511059412019 
l 
4 
6 07 ... 
y ~<l:i ne úila __ ,...;,;_;;.;.·.;...· ..;;..LJ;...;J;....__ __ _ 
Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomn~n~~ciňa ______ _ 
bytu na ulici Antona Prídavka k 09.07.2019 
Poradové Evidenčné číslo lzbovitose 

íslo 
l 2 3 
l. 1252151946612019 
l l 
2. 1263581967012019 
l l 
3. 1280711991012019 
l 
4. 1284371970812019 
l 
s. 1290301786712019 
l 
6. 1299311845712019 
l l 
7. 13044911038212019 
l 
8. 13192011032912019 
l 
9. 13256511059412019 
l 
Poradovník žiadatel'ov o pridelenie 
nájomného bytu na ul. Arm. gen. 
Svobodu k 09.07.2019 
Poradové 
Evidenčné číslo lzbovitose 

íslo 
l 
l. 14944811431512018 
l 
2. 12887811549512017 
l 
3. 14038611248312018 
l 
4. 24961106412018 
l 
5. 11381911264312017 
l 
6. 15455311359412018 
l 
7. 17464611668212018 
l 
8. 17682711589812018 
l 
9. 17941111502312013 
l 
10. 79681202212019 
l 
ll. 231681446812019 
l 
12. 987021625412019 
l 
13. 1252151946612019 
l 
14. 1263551962412019 
l 
1 
6 07 ~ ~,. 
vyvestlne una-!....!
1 
:!.:..' ~· ·--.....:.: '---·· 
'Zvesľn~ riHa -----
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)