Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Veronika Hanušovská, naposledy sídlo/pobyt: Štúrova 3672/9, 080 01 Prešov.

04.05.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)