Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky: p o v o ľ u j e zmenu stavby pred dokončením na stavbu: „Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh“, na stavebnom objekte: 330-31 Prevádzková budova SSÚD.

17.07.2019 / Oznámenia samosprávy

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)