Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Jaroslav Lapšanský naposledy bytom 08001 Prešov, Emil Jusko naposledy bytom 08001 Prešov, Ďumbierska 22, Michaela Mydlárová naposledy bytom 08001 Prešov, Prostejovská 97.

18.07.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)