Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby: "Prešov, Baštova 9 - rodinný dom", súpisné číslo 3149, nachádzajúca sa na pozemku parc. č. KN-C 193, kat. územie Prešov.

Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby

18.07.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB MessengerDarujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)