Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby: "Prešov, Baštova 9 - rodinný dom", súpisné číslo 3149, nachádzajúca sa na pozemku parc. č. KN-C 193, kat. územie Prešov.

18.07.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)