Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

Informácia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín pre firmu Elnec s.r.o., Jána Botu 5015/5, 080 01 Prešov . Žiadateľ: vlastník (správca) pozemku, parcely č. E-KN 3380/1, C-KN 9600/1 v k. ú. Prešov, 080 01 Prešov- ulica Jána Botu.

19.07.2019 / Výrub drevín / krovia

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)