Informácia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín pre Ateliér ASKO B&G s.r.o., Baštová 11977/45/B, 080 01 Prešov. Žiadateľ: vlastník (správca) pozemku, parcely č. C-KN 8701/2, C-KN 8698/6 v k. ú. Prešov, 080 01 Prešov- Levočská ulica.

19.07.2019 / Výrub drevín / krovia

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)