Rozhodnutie o umiestnení stavby: „ EPERIA II. etapa, ul. Armádneho generála Ludvíka Svobodu, Prešov “.

19.07.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)