Oznámenie miesta uloženia písemností: Meno a priezvisko: Mgr. Pavel Pakoš, adresa/ naposledy pobyt: Prešov, 080 01 Prešov.

22.07.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)