Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Adresát písomností: YES MILE s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Tkáčska 6507 / 2, 080 01 Prešov.

22.07.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)