Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Adresát písomností: Bc. Agáta Steranková, Naposledy sídlo/pobyt: Hlavná 73, 080 01 Prešov.

23.07.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)